Victoriahallen på Stockholmsmässan

Nytänkande event blev succé

Med hjälp av kreativitet och rätt eventlokal kunde EMAB* uppnå sina mål om ökad lojalitet, ökad sammanhållning och förbättrad kontakt mellan handlare och leverantörer.


På uppdrag av EMAB skapade Succé Event en kombinerad utställning och konferens i Victoriahallen på Stockholmsmässan.

- Victoriahallen visade sig vara perfekt för det vi ville uppnå. Hallen har ytan som krävs, det är enkel in- och utlastning och mycket befintlig teknik i lokalen vilket göra att vi slipper hyra in extra, säger Mats Larsson från Succé Event.

Man byggde en stor scen för föredrag och paneldebatter och runt scenen fanns 24 utställningsytor där leverantörerna visade upp sina produkter, 8 vanliga exponeringsmontrar och 14 workshopmontrar.  

Hur blev resultatet?

- Det blev precis så bra som vi hade önskat. Vi fick möjlighet att samla alla gäster runt den stora scenen för att ha föreläsningar. Sedan delades alla in i grupper och hade 15 minuter långa speedseminarier i montrarna. Leverantörerna uppskattade att de fick prata med alla i mindre grupper, interaktionen blev bättre och de kunde visa upp sina produkter på nära håll.

Det var första gången EMAB ordnade ett event av det här slaget. Framgången var så stor att man beslutade att det ska bli en tradition, så i höst kan vi välkomna dem tillbaka till Victoriahallen.

- Stockholmsmässans erfarenhet av att arrangera mässor gjorde att allt blev så enkelt, det fanns en förståelse för det vi ville göra och vi fick mycket hjälp med att genomföra vår idé, säger Mats.

*) EMAB är en inköpsorganisation med 430 medlemmar som äger och driver bensinstationer i Sverige.

Mer om Victoriahallen