Så arbetar vi

En sammanställning av våra arbetsmetoder finns tillgänglig för er trygghet:

Vi vet att vi har samordningsansvaret enligt Arbetsmiljöverkets krav och vi tar det på allvar. 
 Vi erbjuder rådgivning, men jobbar även med kontroll. Av både arrangör och utställare.
 Vi utgår från den svenska strategin – eget personligt ansvar
 Vi arbetar i nära samarbete med berörda myndigheter
 Vi analyserar verksamheten utifrån flöden
 Vi gör både övergripande och eventspecifika riskanalyser
 En huvudansvarig (kontaktperson) hos externa arrangören
 Vi säkerställer regelbunden kontroll i lokalerna att rutinerna följs (inflytt, pågående och utflytt)
 Vid behov kommer vi att hjälpa arrangören att göra det rätta. 
 Utställare som inte följer riktlinjer kommer att varnas och i samråd med arrangören avvisas från eventet.