Så arbetar vi

En sammanställning av våra arbetsmetoder finns tillgänglig för er trygghet:

  • Vi vet att vi har samordningsansvaret enligt Arbetsmiljöverkets krav och vi tar det på allvar.
  • Vi erbjuder rådgivning, men jobbar även med kontroll av både arrangör och utställare.
  • Vi arbetar i nära samarbete med berörda myndigheter.
  • Vi analyserar verksamheten utifrån flöden.
  • Vi gör både övergripande och eventspecifika riskanalyser.
  • Vi säkerställer regelbunden kontroll i lokalerna att rutinerna följs.
  • Utställaren ansvarar för att trängsel inte uppstår vid sin monter.
  • Stockholmsmässan kontrollerar kontinuerligt att utställare tar sitt ansvar för att trängsel inte ska uppstå i montrarna.