Externt sjukhus på delar av Stockholmsmässan

Stockholmsmässan bistår Region Stockholm och Försvarsmakten i arbetet med att etablera ett externt sjukhus inklusive intensivvårdsplatser i delar av mässfastigheterna. Arbetet inleddes söndagen 22 mars och vårdverksamheten kommer bedrivas slutet och helt åtskilt från övrig eventverksamhet som inte påverkas.

Uppdatering 2020-06-04: Älvsjö sjukhus avvecklas. Läs mer här.

När Region Stockholm kom med förfrågan om möjlighet att utnyttja delar av Stockholmsmässans anläggning var svaret självklart. Vi står redo att göra vad som krävs för stötta samhället i denna svåra situation. Arbetet i fastigheten sker med ett gemensamt fokus på att säkerställa de resurser som sjukvården i Stockholmsregionen behöver. Sedan regeringens beslut om att begränsa offentliga tillställningar och sammankomster har stora delar av den ordinarie verksamheten satts på paus. Nu kommer Stockholmsmässans stora och flexibla anläggning samt viss servicedrift och logistiklösningar till användning i sjukvården i en helt sluten hall.

Stockholmsmässans planerar i dagsläget att kunna genomföra höstens samtliga event med start i augusti då Formex öppnar. Mindre möten genomförs fortfarande med högsta säkerhet enligt regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer. Stockholmsmässan fortsätter följa alla riktlinjer och beslut från myndigheter.

Alla frågor om sjukvården och det tillfälliga externa sjukhuset hänvisas till Region Stockholm: https://www.sll.se/