Kommunikation, information och utbildning

  • All kommunikation till besökare och utställare sker både på svenska och engelska.
  • Kontinuerlig utbildning av personal för att tydliggöra riktlinjer och rutiner.