Kommunikation, information och utbildning

Innan vi öppnar eventet kommer vi att ha utbildat våra medarbetare och informerat via stockholmsmassan.se alternativt via respektive event/mässas hemsida, digitala kanaler och utskick till både besökare och utställare om vilka restriktioner som gäller samt vikten av att följa dem.  

Exempel på åtgärder för att informera och utbilda: 

• Regelbunden kommunikation till utställare och besökare för att påminna om säkerhetsåtgärder
 Vi målgruppsanpassar informationen för att göra den användbar och begriplig
• Monterbyggare/utställare/besökare/arrangör  

Innan event  
Under event (högtalarutrop, dekaler och skyltar)  
Vid utpassering  

Utbildning av mässpersonal 
 Vi bygger vid behov upp en mindre mässmiljö för att ”IRL-informera” våra arrangörer och utställare