300 000 bin på Stockholmsmässans tak

Nästa gång du besöker Stockholmsmässan så titta om du kan se de fem orange lådorna på taket mellan kontorsentrén och huvudentrén. Där bor våra flitiga bin, som ger oss många kilo närproducerad honung varje år. Genom vårt samarbete med Bee Urban hjälper vi vårt närområde att bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som vi bidrar till att säkra de svenska bestånden av honungsbin.

Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet. Vill du veta mer om Bee Urban, besök deras hemsida »