Sustainable Community

Stockholmsmässan respekterar mänskliga rättigheter och internationella konventioner, vilket utgår ifrån ett antal policyer. Vårt mål är en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering samt goda arbetsvillkor, där diskriminering inte får förekomma. Det är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens som vi skapar en kultur, med service i världsklass, där både medarbetare, kunder och besökare känner sig välkomna.

Stockholmsmässan spelar en betydande roll för besöksnäringen i Stockholmsområdet och samhället i stort. Genom vårt samhällsengagemang vill vi bidra till en bättre och mer hållbar omvärld. Stockholmsmässan har hög tillgänglighet i alla delar av vår anläggning. Vi gör regelbundet donationer till välgörenhet och vi stöder ungdomsorganisationer och lokala idrottsföreningar.