Sustainable Environment

Vi strävar efter en effektiv energi- och resursanvändning. Vi jobbar kontinuerligt för ökad återanvändning av material, samt minskad materialanvändning och avfallsgenerering. Vi vidtagit flera energieffektiverande åtgärder till exempel LED-belysning, effektiv värme/luftkonditionering och ventilation och vår leverantör av eventstäd och avfallshantering är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vidare arbetar vi för att minska koldioxidutsläpp samt vårt klimatavtryck genom åtgärder inom alla delar av verksamheten – steg för steg.

Stockholmsmässan är lättillgänglig med kollektivtrafik, vilket minskar användningen av bilar, taxibilar och bussar. Vi ligger endast 10 minuter från Stockholm Central med pendeltåg och 45 minuter från Arlanda. På vårt tak bidrar ett antal bikupor till mångfald i våra gröna omgivningar och ger oss honung som vi ger bort som give-aways till våra kunder.