Sustainable Innovation

Vi uppmuntrar till en innovativ affärsmiljö och samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar. Vi utvecklar nya hållbara system och modeller, ett exempel är vår utsättningsrobot "Roboplotter" som markerar monterhörn, något som spar både oss och våra kunder många timmars arbete.

En förutsättning för att våra kunder och samarbetspartners ska ha förtroende för oss är att vi utför vårt arbete med gott omdöme samt att vi följer gällande lagar och regler. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och vi ska agera affärsetiskt i alla relationer.