Ideträdgård

Från pelargoner till permakultur

Dagens Nyheter uppmärksammar Nordiska Trädgårdars klimatkliv. Här komposteras med bokashi, odlas i hugelbäddar och grävs i biokol. Ett exempel på hur Stockholmsmässan jobbar med hållbara event.

Läs hela artikeln här »