Vi undviker köer och trängsel

Vi har lång erfarenhet av arrangemang på Stockholmsmässan och kan varje events unika flöden. Vi kommer därför att säkerställa och optimera våra besökarflöden på bästa möjliga sätt. Vi har identifierat positioner där det finns risk för att trängsel och köbildningar kan uppstå (betalstationer, entré, registrering, kassa, garderob, toaletter, gångar, restauranger, café, utställarlounge, servicecenter och presscenter). 

Exempel på åtgärder som kan/kommer att vidtas för att undvika köer och trängsel: 

• Öka kapaciteten (erbjuda flera dagar, längre öppettider, fler enheter, större ytor, bredare gångar)
• 
Anpassa öppettiderna, erbjuda tidigare insläpp för att glesa ut
• 
Tvinga (uppmana) besökare att köpa biljetter digitalt innan öppning. Enbart 1-dagars-biljetter.
• 
Styra biljetter till specifika tider (slot-tider). Erbjuda tidsintervaller för insläpp av olika besökare, endast förregistrerande besökare och bokade tider
• Inte erbjuda kontanthantering
• 
Vi uppmanar bilägare att betala med App för att undvika köer vid P-betalstationerna
• 
Tydliga golvmarkeringar för att rätt avstånd ska hållas. Skyltar. 
• 
Avspärrningsmöjligheter och fållor. Personal på plats för att kunna reglera antal besökare.
• 
Förstärkt bemanning för att hjälpa till. Ronderande värdar. 
• 
Enkelriktade flöden, åtskilda in- och utgångar vid behov och där det går. 
• 
Samtliga besökare avskannas vid hemgång för att säkerställa rätt antal besökare i anläggningen som helhet. 
• 
Vi kommer att anpassa driftformen av Servicecenter efter eventets behov med kontaktyta vid t.ex. mobil- eller telefonservice.