Vi undviker köer och trängsel

Exempel på åtgärder som kan komma att vidtas för att undvika köer och trängsel: 

  • Vid behov anpassade öppettider.
  • Endast förregistrering av besökare online.
  • Vid behov tidsintervaller för att undvika köer.
  • Registrering och betalning sker online.
  • Vi uppmanar bilägare att betala med appen BetalaP för att undvika köer vid betalstationerna.
  • Tydlig skyltning, golvmarkeringar och högtalarutrop för att påminna om vikten av att hålla avstånd.
  • Våra utbildade värdar finns på plats för att guida och hjälpa både besökare och utställare.
  • Åtskilda in- och utgångar.