Stockholmsmässan inför krav på vaccinationsbevis för våra mässbesökare och utställare

Hälsa och säkerhet är Stockholmsmässans högsta prioritet. Sedan den 1 december 2021 råder ökade krav från myndigheterna på de arrangörer som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, för att förhindra smittspridningen av Covid-19. 

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att arrangörer som kräver vaccinationsbevis, samt giltig legitimation av sina deltagare, ska kunna genomföra ett arrangemang på ett säkert sätt utan krav på större begränsningar som påverkar arrangemanget. Mässarrangemang omfattas vidare av särskilda krav på smittskyddsåtgärder, vilka Stockholmsmässan följer till fullo.

Stockholmsmässan har infört krav på vaccinationsbevis för våra besökare och utställare på arrangerade av Stockholmsmässan. Beslutet att införa krav på vaccinationsbevis är en del i arbetet för att förhindra smittspridning, värna om hälsa och skapa säkra event. Beslutet gäller tills vidare på samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Vaccinationsbeviset kan man ladda ner på covidbevis.se. Kravet gäller ej för personer under 18 år. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Detta gäller kring vaccinationsbevis:
• endast vaccinationsbevis gäller (ej testbevis eller tillfrisknandebevis)
• vaccinet ska vara godkänt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
• personen ska ha fått rätt antal doser för att räknas som fullvaccinerad
• att det har gått 14 dagar sedan sista dosen (gäller ej boosterdos)

Giltig ID-handling måste kunna uppvisas. 
Stockholmsmässan kommer att godkänna bevis som är anslutna till EU Digital CovidCertificateInfrastructure.

Stockholmsmässan har en god beredskap och har under de senaste 1,5 året tagit fram nya rutiner, bland annat tillsammans med övriga större mässarrangörer i Sverige genom arbetet ”Vi ses säkert!”. Vi är även Covid-certifierade enligt ”COVID-19 Compliance”, som är en internationell standard.

 

Vi ser fram emot att möta våra gäster i vår!