Avstand

Vi håller säkra avstånd

Det ligger på allas vårt ansvar att ta våra säkerhetsriktlinjer på stort allvar när vi träffas hos oss. Gör vi det får du en trevligare upplevelse och vi en säkrare arbetsmiljö.


Med stora ytor, bästa möjliga säkerhetsåtgärder och fastställda flödeskoncept redo, finns utmärkta förutsättningar att hålla avstånd. Exempel på åtgärder som vidtas för att hålla avstånd och undvika trängsel: 


• När eventet planeras (ritas) säkerställs tillräckligt med utrymme för att kunna hålla avstånd för samtliga besökargrupper utifrån eventets karaktär, art och innehåll
• Vi eftersträvar en totalnettoyta på minst fyra kvm/person 
• Vi breddar gångarna, vi strävar efter fyra meter breda huvudgångar 
• Eventets övriga ytor (inspiration, scen, sal, tillfälliga caféer) ritas in och anpassas efter gällande rekommendationer för verksamheter från Folkhälsomyndigheten. 
• Vi begränsar antalet platser i föreläsnings- och konferenssalar, genom att platser spärras eller tas bort. Rekommenderat avstånd mellan platserna är två meter (minst 1,5 meter)
• Vi erbjuder arrangörer och utställare möjligheten till säkra samtal genom att erbjuda nya kringtjänsterbjudanden (samtalsytor med plexiglas, annan möblering av våra mötesrum) 
• Vi erbjuder arrangörer och utställare olika typer av safety kit, för att stärka upp det säkra mötet