Avstand

Ny åtgärd för säkra besök

Från den 12 januari gäller nya restriktioner för mässor samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

För mässor:

  • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
  • Maxtak på 500 besökare på mässor inomhus, även med vaccinationsbevis.

  • Sedan tidigare finns även krav på en yta på minst 10 kvm per person (inklusive utställare).

Dessutom finns krav på myndigheterna på ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas, som möjlighet till handtvätt och handsprit, informera om hur smittspridningen kan undvikas samt åtgärder på hur trängsel ska undvikas och avstånd hållas.

Hälsa och säkerhet är Stockholmsmässans högsta prioritet och vi uppmanar våra kunder att följa Folkhälsomyndigheternas allmänna råd och rekommendationer:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet

  • Nys i armvecket

Uppdaterad 21 januari