Avstand

Säkra avstånd

Exempel på åtgärder som kan komma att vidtas för att hålla avstånd och undvika trängsel: 

  • Bredare gångar.
  • Samtliga utställare ansvarar för att anpassa sin monter för att undvika trängsel och skapa säkra möten.
  • Vi begränsar antalet platser i föreläsnings- och konferenssalar genom att platser spärras eller tas bort. Vi möblerar och anpassar avståndet mellan platserna beroende på eventet och lokalens storlek.