Avstand

Vi ser fram emot att åter välkomna er till oss!

Hälsa och säkerhet för våra besökare och medarbetare är Stockholmsmässans högsta prioritet och vi uppmuntrar fortfarande våra gäster att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat rekommenderas vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Läs mer på Folkhälsomyndigheternas webbsida. Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Stockholmsmässan har en lång erfarenhet av att arrangera evenemang och hantera stora besökarflöden i vår stora anläggning. Vi har under de senaste två åren tagit fram nya rutiner och åtgärder för att skapa en säker mötesplats och ge dig en trygg och trevlig upplevelse. Exempel på rutiner och åtgärder som vi kommer att ha kvar på Stockholmsmässan:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
  • Vi säkerställer att det finns extra handtvättsmöjligheter och handsprit.
  • Våra kassor är kontantfria och endast förregistrering av besökare online.