Stockholmsmässans arbete med FN:s utvecklingsmål

Som Nordens största mötesplats med ett 70-tal branschledande mässor och hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang varje år, är hållbarhet en viktig och nödvändig del av vår verksamhet. FN’s 17 Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Fyra fantastiska saker som vi givetvis vill bidra till att uppnå.

Vi har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat fem mål som är prioriterade för Stockholmsmässan.

FN-mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i regionen med en verksamhet som ska arbeta för att skapa produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla i organisationen.  
Vår verksamhet stöttar Stockholm Stad till att bli en attraktiv destination och skapa ökad tillväxt i regionen.
Vi arbetar för att digitalisera och integrera ny teknologi i det dagliga arbetet för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Ett exempel är Roboplotter, en robot som programmeras att rita upp varje mässa i hallarna, ett tungt arbete som tidigare gjordes för hand och krävde många arbetstimmar. 
Vi har många entreprenörer och småföretagare knutna till oss som vi samarbetar med och vi verkar för att främja entreprenörskap och skapa jobb.
Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats genom att aktivt arbeta med konceptet Great place to work.
Kollektivavtal finns avtalat för alla anställda.
Arbetsmiljöpolicy finns utarbetad och vi har ett aktivt och kontinuerligt, systematiskt miljöarbete i organisationens alla delar.  
Vi gör riskanalyser inför event och produktioner, och erbjuder utbildning och information kring risker och säkerhet för både medarbetare och entreprenörer. 
Vi har en nollvision för skador och allvarliga incidenter inom vår verksamhet.
Vi arbetar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi samarbetar även med andra organisationer och tillhandahåller praktikplatser och arrangerar studiebesök från skolor och företag. 

FN-mål 11: hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara säkra, inkluderande, motståndskraftiga och hållbara. 
Vi stödjer Stockholm Stads vision 2040 som innebär ett Stockholm för alla. 
Stockholmsmässan är ett intressentbolag hos Stockholm Stad.
Vi vill verka för hållbar urbanisering. Hos oss innebär det att vi tillhandahåller laddstolpar för elbilar; att vi kommunicerar närheten till kollektivtrafiken till våra besökare; och att vi kan erbjuda en säker och trygg plats under våra event. Det innebär också att vi arbetar med effektiv återvinning och att vi satsar på att vara en energieffektiv anläggning med minimal klimatpåverkan. 
Verka för samordning av transporter till och från anläggningen/staden
Vi verkar för att trygga kultur- och naturarv och förvaltar till exempel den kulturhistoriska byggnaden Älvsjö Gård som en del av vår anläggning.
Vi har ett samhällsengagemang och stöttar organisationer som arbetar med Barncancerfonden, Älvsjö AIK Fotbollssektionen, Ung Företagsamhet, Stiftelsen SKAPA och Matakuten. Tillsammans donerade våra besökare 118 000 kr till Barncancerfonden i samband med biljettköp till våra event 2019.
Vi har bikupor på taket som bidrar till att bevara en biologisk mångfald. 

FN-mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
I vår roll som evenemangsarrangör skapar vi möten mellan människor och kan främja medvetenhet om hållbar utveckling och hållbara livsstilar som gynnar/leder till den hållbara omställningen, hållbar konsumtion m.m.
Vi har egna designers som redan från start arbetar utifrån ett hållbart perspektiv när de designar montrar, caféer och aktivitetsytor.  
Vår avdelning Eventservice hjälper kunderna med uthyrning av material och tjänster och att göra klimatsmarta och hållbarare val. 
Vi för dialog med vår samarbetspartner Mässrestauranger för att minska matsvinnet på Stockholmsmässan. Alla restauranger och caféer på Stockholmsmässan är också KRAV-märkta steg1.
Vi använder miljömärkt målarfärg i produktioner, exempelvis vid måleri av monterväggar. 
Vi fokuserar på att minska material användningen vid produktion och är stolta över att hela 98% av vårt avfall återvinns, återbrukas eller energiåtervinns. Till exempel används mässväggar mellan 10-13 gånger, scener kan hålla i 50 år och vi hyr ut allt som behövs till ett event. Istället för att slänga överblivet material doneras det till skolor när så är möjligt. 
Vår E-handelskatalog minskar pappersförbrukningen då vi inte längre producerar katalog.
Inför och under eventen sprider vi kommunikation till gästerna i huvudsak på digitala skärmar i anläggningen vilket minskar användningen av tryckt material. 


FN-mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Vi har en stor möjlighet och vill bidra till att vara med och bekämpa klimatförändringarna. Några exempel på vad vi gör: 
Som första svenska mässanläggning ställde vi om hela vår fordonspark till att köra på 100% förnybart bränsle. Detta minskar vår bränsleförbrukning med 5% och vi släpper ut 45 ton mindre koldioxid om året och därmed uppfyller ett av hållbarhetsmålen för 2020. 
Vi strävar efter att bli en koldioxidpositiv anläggning och har redan idag avtal på koldioxidneutral el, kyla, biogas och diesel.
Vi har investerat i ny energieffektiv värmepump som ger ett bättre anpassat inomhusklimat och bland annat därigenom minskat användningen av fjärrvärme med 26% och användningen av fjärrkyla med 36%.
Genom samarbeten med utställare och branschexperter främjar vi medvetenhet och sprider kunskap om klimatförändringar och utsläppsminskningar på våra event. 
Vi har 8 laddplatser för elbilar. Laddningen är kostnadsfri och elen – som tillhandahålls från Stockholm Parkering - är märkt med bra miljöval och kommer från förnybara källor.
Vår anläggning är lättillgänglig med kollektivtrafiken och vi har cykelparkering nära tillhands. 
Medarbetare på Stockholmsmässan får låna SL-kort för resor till och från möten i Stockholm och reser med tåg inom Sverige i möjligaste mån. 


FN-mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. 
Genom nya partnerskap och samarbeten främjar vi hållbar utveckling. I mars 2020 inleddes samarbetet mellan Region Stockholm, Locum, Försvarsmakten och Stockholmsmässan för att bygga upp ett temporärt fältsjukhus i rekordfart. Läs mer om det här
Vi driver arbetet framåt med hållbara evenemang och samarbetar med branschkollegor.  Stockholmsmässan är med i Nätverk för hållbar besöksnäring, VISITA,ICCA,UFI samt Nätverk för hållbart näringsliv.  
Vara plattformen för att främja dialogen kring hållbar omställning inom olika branscher. Nätverket Hållbar Besöksnärings årsmöte var planerat att hållas på Stockholmsmässan där bland annat priset för årets hållbarhetsinsats i besöksnäringen skulle delas ut. På grund av Covid-19 fick eventet ställas in. Men vi välkomnar NHB tillbaka nästa år. 
Stockholmsmässan är som första anläggning i Stockholm certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vi evenemang. 

Läs mer om alla 17 mål här.