våra fokusområden hållbarhet stockholmsmässan

Våra fokusområden - Hållbarhet enligt Stockholmsmässan

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. På Stockholmsmässan fokuserar vi på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet då vi skapar möten som för människan och samhället framåt.

Social hållbarhet – Människan och samhället i fokus
Vår roll som motor för den svenska besöksnäringen är tydlig och ansvarsfylld. Vi främjar kompetens, mångfald och jämställdhet samtidigt som vi motarbetaralla former av diskriminering och trakasserier. Stockholmsmässan ska vara en trygg, säker, utvecklande och välkomnande plats för alla. 

Miljömässig hållbarhet – Cirkulärt tänk för oss framåt
Alla mässor, möten och kongresser i vår regi ska göra stort intryck och lämna litet avtryck. Vi återvinner, återanvänder och återbrukar så mycket som möjligt samt använder enbart miljömärkt el från förnybara källor. Vidare utbildar i, uppmanar till och hörsammar vi önskemål om gröna initiativ.

Affärsmässig hållbarhet – Innovation, stabilitet och etik
Innovation är avgörande för både vår och våra kunders fortsatta existens. Vi ska vara en stabil affärspartner som erbjuder nya lösningar samt utmanar kunder och leverantörer att agera än mer affärsetiskt och hållbart. Därför håller vi alltid ett öra mot marken och ett öga på horisonten.