Hallbarhetsfilmer vy stockholmsmassan

Hållbara tips för utställare

Ska du ställa ut på Stockholmsmässan? Vill du göra ditt deltagande mer hållbart? Här kommer några tips från bland annat vår hållbarhetschef Linda Elmén om vad du bör tänka på när du ska ställa ut.

1. Hållbara tips för utställare
Här kommer några allmänna tips om vad du som ska ställa ut på Stockholmsmässan bör tänka på.


 2. Hållbarhet - montern och återvinning
Montern är din kanske viktigaste kontaktyta när du ställer ut på Stockholmsmässan.
Här är några tips inför ditt deltagande.


3. Hållbarhet - transporter
Här är några tips gällande transporter som tar dig hela vägen fram till Stockholmsmässan.4. Hållbarhet - kommunikation och skyltar
Vi vill att du som ställer ut hos oss på Stockholmsmässan ska synas.
Här är därför lite tips som ökar din synlighet.5. Hållbarhet - mat och dryck
Mat och dryck är en viktig del av mässor. Här serverar vi lite tips på hur du bör tänka kring detta
när du ställer ut hos oss på Stockholmsmässan.