Landskap

Harry Plotter - en framgångssaga sedan 2003

Harry Plotter är Stockholmsmässans egna robotplotter som har i uppgift att rita ut monterplaceringar och gångbanor inför en mässa. Plottern förbättrar Stockholmsmässans produktionstid med 88 procent.


Det hela började som ett utvecklingsprojekt redan 2003. Stockholmsmässan tog då kontakt med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i syfte att utveckla en robotplotter som kunde underlätta arbetet i framtagandet av monterplaceringar inför mässor - ett arbete som många andra arrangörer fortfarande gör för hand. 

Det tar ungefär fem timmar för Harry att rita ut hela C-hallen inför 
en mässa. Märkena som Harry ritat ut används sedan tillsammans med koordinatsystemet i golvet (markeringarna är totalt 8x8m) när man lägger ut gångmattor. Programmeringen gör att Harry har en exakthet på hela 2 cm i sin utsättning, berättar Rikard Skärebo, produktionschef på Stockholmsmässan.

Idag har Stockholmsmässan robotarna Harry, Hagrid och Hanna, tre hjältar som skapar stordåd med sitt arbete.


Robotarna hjälper oss: 
- sänka produktionskostnader
- korta ner ledtider
- minska slitsamt arbete

Hur går det då till?
- Hallen rensas
- CAD-ritning laddas in
- Utritning startar

Det här kallar vi hållbar innovation när den är som allra bäst, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan. 


Roboten stödjer våra tre fokusområden: 
Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation