Landskap

Harry Plotter - en framgångssaga sedan 2003

Harry Plotter är Stockholmsmässans egna robotplotter som har i uppgift att rita ut monterplaceringar och gångbanor inför en mässa.

Det hela började som ett utvecklingsprojekt redan 2003. Stockholmsmässan tog då kontakt med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i syfte att utveckla en robot plotter som kunde underlätta arbetet i framtagandet av monterplaceringar inför mässor - ett arbete som många andra arrangörer fortfarande gör för hand. 

Det tar ungefär fem timmar för Harry att rita ut hela C-hallen inför 
en mässa. Märkena som Harry ritat ut används sedan tillsammans med koordinatsystemet i golvet (markeringarna är totalt 8x8m) när man lägger ut gångmattor. Programmeringen gör att Harry har en exakthet på hela 2 cm i sin utsättning, berättar Rikard Skärebo, produktionschef på Stockholmsmässan.


Idag har Stockholmsmässan robotarna Harry, Hagrid och Hanna, tre hjältar som skapar stordåd med sitt arbete.

Robotarna hjälper oss: 
- sänka produktionskostnader
- korta ner ledtider
- minska slitsamt arbete

Hur går det då till?
- Hallen rensas
- CAD-ritning laddas in
- Utritning startar

Det här kallar vi hållbar innovation när den är som allra bäst, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan. 


Roboten stödjer våra tre fokusområden: 
Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation