Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon

Stockholmsmässan har arbetat länge med de kriterier, rutiner och utbildningar som krävs för att bli en Hjärtsäker zon och vi är stolta över att vara hjärtsäkrade. 

Det är Hjärt- och Lungfonden som har tagit fram standarden Hjärtsäker zon som beskriver vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon. Genom att vi är certifierade skapar det ytterligare trygghet för personal, gäster och kunder.

På Stockholmsmässan finns hjärtstartare på tre ställen:
- västra kontoret (bakom receptionen)
- servicecenter östra
- vaktlokalen vid huvudentrén

En Hjärtsäker zon innebär:
Vi har installerat hjärtstartare/AED
- Vi har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
- Vi kan starta hjärt-lung-räddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter
- Vi är registrerade i Hjärtstartarregistret
- Vi har systematiskt underhåll av vår utrustning
- Vi har varje år underhåll av vår kompetens

Viktigt att agera snabbt
Varje år drabbas 10 000 människor av hjärtstopp och av dessa räddas 600 personer. Vid ett hjärtstopp är det viktigt att alla lär sig att agera snabbt. Om hjärt-lungräddning kan påbörjas genast och det finns tillgång till en hjärtstartare inom tre minuter från ett plötsligt hjärtstopp skett kan upp till 70–75% av de drabbade räddas. Det betyder att upp till 7 000 personer per år kan räddas till livet. 

Läs mer om standarden Hjärtsäker zon på Hjärt- och lungfondens hemsida här