Landskap

Insektshotell

Under vårens Hållbarhetsdagar den 23-25 maj byggdes bland annat flera insektshotell. Hållbarhetsdagarna genomförs årligen för alla anställda för att öka kunskapen om Stockholmsmässans hållbarhetsarbete.

"Det här är ett konkret och enkelt exempel på hur man kan främja den biologiska mångfalden i närområdet och ett bra sätt att återvinna, återbruka och återanvända material från vårt eget snickeri", berättar Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan. 

Insektshotellen har i uppgift att locka till sig pollinerande insekter som bin, humlor, och fjärilar, vilka är livsviktiga för ekosystemen och för världens livsmedelsgrödor. 

Nu hänger insektshotellen på några av trädstammarna runt Stockholmsmässan och vid Älvsjö Gård och flera av husen har redan fått nya hyresgäster i form av nyckelpigor, humlor och skalbaggar.

Det kallar vi miljömässig hållbarhet!


bygga insektshotell
Under byggnation

montering insektshotell
Montering av hotellen

insektshotell stam
Insektshotell på en av trädstammarna utanför personalentrén

insektshotell
Insekt som flyttat in