integrationspakten stockholmsmässan medlem toppbild

Integrationspakten

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har Stockholmsmässan gått med i Integrationspakten - Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. 
Medlemmarna i Integrationspakten har bestämt sig för att göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade.

Nätverkets aktiviteter syftar till att skapa värde och nytta för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden, med fokus på unga, nyanlända och utrikesfödda, personer med funktionsnedsättningar och andra med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Ett nätverk för en mer inkluderande arbetsmarknad
Integrationspakten lanserades hösten 2019 med visionen att fler stockholmare ska kunna etableras på arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare ska kunna nå efterfrågad kompetens. Arbetet inom nätverket bygger på idén om att innovation och samhandling mellan olika samhällsaktörer är avgörande för att stärka inkluderingen och integrationen på arbetsmarknaden i Stockholm.

Det här stödjer ett av Stockholmsmässans fokusområden; social hållbarhet / Sustainable Community, där människan och samhället ska vara i fokus.

Läs mer om Integrationspakten här
Läs mer om våra fokusområden här