Landskap

Stockholmsmässan är ISO-certifierade för hållbarhet vid evenemang

Sedan 2019 är Stockholmsmässan – som första anläggning i Stockholm – certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. På Stockholmsmässan fokuserar vi på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet då vi skapar möten som för människan och samhället framåt. 

Vi har från våra ägare, Stockholm Stad, uppdraget att sälja och marknadsföra Stockholm som en av Europas främsta mötesplatser. I uppdraget ingår även att stärka konkurrenskraften för företagsnäringen i regionen. För att klara vårt uppdrag måste vi bedriva verksamheten på ett, för människan och samhället, hållbart sätt. Vår ISO 20121-certifiering är ett bevis på att vi klarar av att förena dessa två viktiga uppdrag, vilket vi är stolta över att göra. 

Certifikatet är en tydlig utgångspunkt för det fortsatta arbetet, som bland annat innebär att Stockholmsmässan har åtagit sig att utifrån vår hållbarhetspolicy förbättra genomförandet av möten och evenemang. Vi arbetar i dialog med medarbetare, kunder, besökare, leverantörer och andra intressenter med ständiga förbättringar för att driva på en mer hållbar mötesindustri – vilket ISO 20121-certifikatet är ett kvitto på. 

Linda Elmén, Stockholmsmässans hållbarhetschef, är stolt över ISO 20121-certifieringen.
– Certifieringen är ett bevis på vårt hållbarhetsarbete, men vi är långt ifrån klara. Det finns mycket mer att göra både för oss som företag och för branschen i stort. Stockholmsmässan vill som stor spelare bidra positivt och ta ansvar, och det känns bra att Stockholm har en anläggning som bevisligen erbjuder hållbarhet vid event. Vi vill erbjuda en hållbar mötesplats för de kunder och besökare som väljer att lägga och besöka evenemang hos oss, men självklart även för de event vi själva arrangerar. Som stor spelare kan Stockholmsmässan påverka och bidra till en mer hållbar mötesindustri. Vi vill vara ett föredöme och förebild, säger Linda Elmén.

Fakta ISO 20121
ISO 20121 är en internationell standard för hållbarhet vid evenemang som lanserades i samband med OS i London 2012, därav namnet. ISO står för International Organization for Standardization.Den helt korrekta benämningen av standarden är SS-EN ISO 20121:2012

Bureau Veritas Certification Sweden är certifieringsorgan för Stockholmsmässans ISO 20121-certifikat. Certifieringen är en tredjepartscertifiering och kontrolleras av en extern revisor. Certifieringen innebär att Bureau Veritas årligen kommer att granska efterlevnaden av ISO 20121 på Stockholmsmässan.

Ladda ner vår ISO-certifiering (PDF):
ISO 20121 certifiering