Stockholmsmässan - Pingvinpriset

Stockholmsmässan tilldelas Pingvinpriset 2020

Stockholmsmässan belönades i november 2020 med Pingvinpriset. Ett pris som delas ut varje månad av Stockholm stad till det bolag eller den förvaltning som arbetat aktivt för att minska energianvändning eller klimatpåverkan.

Motiveringen löd så här:

Stockholmsmässan har tagit ett helhetsgrepp på klimat- och energifrågorna och är den första anläggningen i Stockholm som certifieras enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. En viktig pusselbit i mässans hållbarhetsarbete är att omvandla avfall till resurser. Hållbarhetschef Linda Elmén och hennes medarbetare har på ett innovativt sätt använt sig av kommunikation och dialog med både utställare och besökare för att öka andelen återvunnet material. Deras arbete bidrar till att uppfylla Stockholms stads ambitiösa miljö- och klimatmål. Som stor spelare kan Stockholmsmässan också gå före och visa vägen till en mer hållbar mötesindustri. 

– Vi är både glada och stolta över att vi belönats med Pingvinpriset. Vi vill erbjuda en hållbar mötesplats för de kunder och besökare som väljer att lägga och besöka arrangemang hos oss, men självklart även för de event vi själva arrangerar. Som nordens största mässanläggning vill vi vara ett föredöme och en förebild, säger Stockholmsmässans vd Christian Clemens.

Stockholmsmässans hållbarhetschef Linda Elmén gläds också över priset:

– Vi arbetar för att avfallet hanteras korrekt både före, under och efter alla event. 2019 gick 98 % av avfallet till återanvändning, återvinning eller energiåtervinning.

– Stockholmsmässan har gjort en rad förbättringar för våra besökare och utställare genom att tagit fram helt nytt kommunikationsmaterial, i vår e-handel synliggör vi hållbara produkter med en symbol vilket gör det lättare för våra besökare och utställare att göra hållbarare val. Vi har också utbildat medarbetare och leverantörer i effektivare avfallshantering och tagit fram specialbyggda mobila återvinningskärl för att säkerställa enkel tillgänglighet.

Om Pingvinpriset
Pingvinpriset uppmärksammar vardagshjältar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen. Priset började delas ut 2012 och sedan dess har staden samlat en stor mängd goda exempel på stadens klimatarbete, allt från skolors, förskolors och andra verksamheters praktiska klimatarbete till hela förvaltningars och bolags långsiktiga klimatstrategier.