The Nude Edition

The Nude Edition

Under Stockholm Furniture Fair i februari 2023 testades ett nytt mässkonceptet  för första gången - The Nude Edition, med fokus på hållbarhet och enkelhet i kombination med hög design.

Det nya mässkonceptet innebar att montrar, golv och podier var klädda i ett attraktivt och innovativt nytt material tillverkat av 100 procent återvunna kompositförpackningar i en process utan avfall, utsläpp eller tillsatser. Montrarna var små, endast 15 kvadratmeter stora. Vid avslutad mässa lämnades sedan materialet tillbaka till producenten och cirkulerades till nytt material.

För utställaren är The Nude Edition ett mässkoncept som är lätt att beställa, planera och budgetera samtidigt som det också värnar om vår planet.

Området är ett steg mot ett mer hållbart sätt att ställa ut och några utställare i The Nude Edition 2023 inkluderade Reform Design LAB och Johanson. Materialpartners för montrarna var Recoma och Tarkett.
 
– Som Nordens största mötesplats måste vi ligga i framkant och bidra till en mer hållbar mötesbransch. I vår nya företagsstrategi som ligger till grund för 2023–2025 har hållbarhetsfrågor en än mer tydlig plats än tidigare. Jag känner stolthet över det engagemang som finns inom företaget och viljan att hela tiden bli bättre och hitta nya sätt att jobba på. Tillsammans ser vi till att skapa hållbara möten som för människan och samhället framåt, säger Christian Clemens, VD på Stockholmsmässan.

Stockholm Furniture Fair går av stapeln 6-10 februari 2024.