trafikkalendern

Vi stöder trafikkalendern

I samband med att skolan startar igen efter sommarlovet är det många barn som är i rörelse kring skolor och längs skolvägar. Därför är det viktigt att vi vuxna tar det extra lugnt i trafiken. Genom att stödja utgivningen av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn – vill Stockholmsmässan som arbetsplats bidra till säkrare och tryggare skolvägar för alla barn.

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om barn och trafik som hjälper till att inspirera skolor att arbeta med trafik som en del av lärandet för hållbar utveckling. Kalendern erbjuder skolklasser att delta i säsongsanpassade aktiviteter med tema trafiksäkerhet och tillhandahålls årligen till Sveriges alla lärare och elever från förskolan upp till årskurs 6. Den engagerar kommuner och tusentals lokala företag och organisationer i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljöer.

Barn kan ha svårt att:
- bedöma hastigheten på föremål i rörelse
är impulsiva och har svårt att överblicka trafiksituationer
- har svårt att 
uppfatta varifrån ljud kommer
är små och inte alltid syns så bra i trafiken
inte har färdigutvecklad syn och hörsel

– Det känns väldigt viktigt att kunna vara med och bidra till en säkrare miljö för de barn som rör sig i närområdet. Det stödjer även ett av Stockholmsmässans fokusområden; social hållbarhet, där människan och samhället ska vara i fokus, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan.

Läs mer om Trafikkalendern » 
Läs mer om våra fokusområden »

vi stöder trafikkalendern