Pressmeddelande

”Det finns en stor förväntan och längtan efter att träffas”

Nordbygg har flyttats fram på grund av Coronapandemin och kommer nu att gå av stapeln 26–29 april 2022. Företrädare för tre branschorganisationer berättar om hur deras medlemmar laddar för Nordbygg 2022.

Som de flesta redan erfarit har Nordbygg på grund av pandemin redan flyttats fram två gånger. Beslutet att flytta fram hela mässan ytterligare ett år presenterades för branschen i november och beskedet togs mycket väl emot, enligt Peter Söderberg, projektchef.

– Beskedet togs emot med lättnad. Vi har i princip enbart fått positiva signaler från dem vi pratat med, säger han, och fortsätter:

– Våra utställare och besökare är trogna Nordbygg. Hela 90 procent av dem som anmält sig till Nordbygg 2020 bokade omedelbart om till 2021 och ingenting tyder på att det skulle vara annorlunda till våren 2022. Nordbygg är väldigt uppskattat och högt värderat som branschmötesplats.

”Positivt med snabbt och tydligt besked”
Även det faktum att man var snabb och tydlig med beskedet, upplevdes positivt. Det vittnar även branschorganisationerna i Nordbyggs arrangörsgrupp om.

– Våra medlemmar tycker det var helt okomplicerat och bara vad man väntat sig. Vi har uppåt ett 60-tal medlemsföretag som kommer att vara med 2022, jag vet ingen som hoppat av. Nordbygg är den stora mötesplatsen för dem och deras kunder, det är viktigt för våra medlemmar att Nordbygg fortsätter att vara starkt, säger Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanterna.

– Det finns en positiv förväntan och stor längtan att börja mötas fysiskt igen, det är bara gå till sig själv. Det är säljande organisationer vi pratar om, vi tycker det är roligt och angeläget att mötas, och Nordbygg är en viktig plats att göra det på.

”Återstarten kommer att bli grön”
Inte heller Glasbranschföreningens medlemmar blev förvånade över att Nordbygg flyttades fram ett år:

– Det var väldigt väntat. Alla hade räknat med det. Nu ser vi desto mer fram emot att genomföra Nordbygg 2022, säger Melinda Lemke, projektledare, Glasbranschföreningen.

Melinda berättar att det finns en hel del nyheter som man längtar efter att presentera.

– Väldigt mycket kommer att handla om hållbarhet. Det här året har haft fokus på krisen vilket är förståeligt, men också har gjort att mycket av det fina arbete som görs har hamnat i skymundan. Branschen ser nu fram emot att på nästa Nordbygg presentera många spännande nyheter.

Glasbranschföreningen har signerat bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft och i enlighet med planen kartlagt de största utsläppskällorna för att kunna sätta mål för klimatpåverkan.

– Det pågår många initiativ inom återvinning och cirkularitet av byggmaterial. Återstarten kommer att bli grön, hållbarhet har verkligen högsta prioritet och är överst på allas bord.

Planeringsarbete pågår
– Det tråkigaste är att inte få del av alla nyheter. Och även att inte få träffas fysiskt för att utbyta tankar och idéer med andra. Men vi håller andan uppe och ser fram emot 2022, säger Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, angående avsaknaden av fysiska mötesplatser under Coronapandemin.

Inom Svensk Ventilation är förberedelserna för Nordbygg 2022 redan i full gång.

– Vi har en arbetsgrupp som heter “Arbetsgrupp Nordbygg” som vi ständigt håller aktuell. Efter årsskiftet kommer vi att sätta igång på riktigt och planera inför 2022, berättar Britta.

På Nordbygg 2022 kommer Svensk Ventilation att välkomna alla mässans besökare till en stor inneklimatarena. Tillsammans med sina medlemsföretag kommer de att erbjuda ett fullspäckat program samt visa upp smarta lösningar för ett bättre inomhusklimat.

– Det kommer även att bli mycket om säkra ventilationslösningar och vikten av bra luftflöden vid trånga utrymmen. Något som självklart blivit ytterst aktuellt på grund av pandemin, avslutar Britta Permats.