Pressmeddelande

Stark medvind för ventilationsfrågorna på Nordbygg 2020

I år får ventilationsfrågorna ett ännu större utrymme på Nordbygg då branschorganisationen Svensk Ventilation går samman med Svensk Automation på den nya scenen Inneklimatarenan. Förutom ett fullspäckat program på scenen, finns flera utställare inom ventilations området som lyfter fram det senaste inom inneklimat.

Digitalisering och AI får en allt större roll i byggsektorn och ventilationsbranschen är inget undantag. På Nordbyggs nya scen Inneklimatarenan kommer föreläsare från branschen, högskolor, myndigheter och forskningsinstitut att lyfta fram nyheter och visa upp goda exempel på ventilationslösningar.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, konstaterar att energieffektivitet fortfarande är högaktuellt i ventilationsbranschen samt sambandet mellan inomhusklimat, hälsa och produktivitet. Även klimatförändringar i form av varmare väder kommer att bli en viktig parameter för ventilationsbranschen att ta ställning till i framtiden.

Realtidsinfo och människan i centrum

Bland utställarna som fokuserar på ventilationsfrågor märks bland andra SISAB Skolfastigheter i Stockholm, Trox Auranor och InventiAir. SISAB ligger långt fram när det kommer till AI-teknologi inom fastighetsförvaltning. Med deras digitala system SOLIDA övervakas all ventilation i deras fastigheter i realtid.

– Våra sensorer mäter temperatur och koldioxidhalt och systemet erbjuder en total transparens. Vi tror ingenting längre – vi vet, framhåller Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB.

Det norska ventilationsföretaget Trox Auranor, som deltog på Nordbygg 2018 för första gången, har 40 års erfarenhet av ventilationsbranschen och en stor flexibilitet när det gäller.

– Vi gör ofta projektspecifika anpassningar på någon av våra standardprodukter eller utvecklar helt nya lösningar, berättar Tobias Wallbom, ansvarig för Trox Auranor i Sverige.

För InventiAir står människan i centrum i all deras verksamhet. Företaget har samarbetat med Högskolan i Gävle som forskar på ventilationssystem,och kan tack vare detta erbjuda unika produkter för alla tänkbara rum.

– Genom att använda en kombination av flera välkända ventilationstekniker kan vi utnyttja naturlagarna mer effektivt. Det ger både bättre luft, lägre energiförbrukning och i förlängningen friskare och mer effektiva medarbetare, konstaterar Martin Sellö, grundare och vd på InventiAir.

Läs mer på Nordbyggs hemsida

För mer information kontakta:

Peter Söderberg,Nordbyggs projektchef, peter.soderberg@stockholmsmassan.se
Tel.08-749 43 93

Pär Jonasson, pressansvarig, par.jonasson@stockholmsmassan.se
Tel. 08-749 44 17

Carolina Ekman, pressansvarig, carolina.ekman@stockholmsmassan.se
Tel. 08-749 41 35