Pressmeddelande

Halvtid för Nordbyggs planering inför 2020

Nordbyggs bredd ökar och därmed mässans relevans även för aktörer vid sidan av branschens absoluta kärna. Projektgruppen arbetar hårt för att på mässan föra in ämnen i tiden. Satsningen 2018 på digitala lösningar för samhällsbyggnadssektorn föll väl ut och konceptet kommer att utvecklas till 2020.

– Vi satsar än mer på en innovationsarena, där samhällsbyggnadsbranschens innovationsplattform, Nordic Contech, kommer att bli en viktig del, säger Peter Söderberg, Nordbyggs projektchef.

Philips Lighting, (numera Signify) och Cisco genomförde 2018 en aktivitet och presenterade tillsammans ett gemensamt utvecklat digitalt innertak, som förenklar arbetet att bygga digital infrastruktur i en byggnad. Och det var Nordbyggs satsning på innovation och Nordic Contech som fick Philips och Cisco att delta.

– Nordbygg är normalt sett inte platsen för oss, konstaterar Robert Fredriksson, Signify. Det var mässans digitala satsning som gjorde den relevant för oss.

Högt bokningstryck

– Det är naturligtvis glädjande att Norbygg med sin redan starka position i samhällsbyggnadssektorn kan utvecklas och bli intressant för nya aktörer, menar Peter Söderberg. Det är precis det vi strävar efter.

Glädjande för mässan är också att 80 procent av utställningsytan redan är bokad av totalt 542 företag.

– Vi är noga med att placera inom rätt område eller kluster, vilket är en viktig kvalitetsfaktor som ger fler nöjda utställare och besökare. Med den höga bokningsgraden innebär det att vi inom vissa områden redan nu hanterar väntelista men fortfarande finns 20 procent ledig yta, konstaterar Peter Söderberg.

Ett hopp för fossilfritt byggande

Nordbyggs centrala plats i byggsverige var orsaken till att det Västsvenska hållbarhetsprojektet Hoppet valde att resa till Stockholm.

– Många av dom som vi vill nå finns på Nordbygg, säger Nina Jacobsson Stålheim, dåvarande projektledare för Hoppet. Och vi kan konstatera att mässan också blev väldigt bra för oss. Vi kunde sprida ordet, genomföra bra möten och även genomföra en välbesökt workshop.

Hoppet är ett undersökande hållbarhetsprojekt med målet att pröva sig fram till processer och material som leder till ett fossilfritt byggande. Namnet Hoppet kommer från den förskola med samma namn som ska byggas fossilfri.

– Det pratas mycket om hållbarhet och fossilfritt byggande men i det här projektet jobbar vi med ett konkret byggprojekt, förklarar Nina Jacobsson Stålheim.

Nordbygg samlar en absolut majoritet av byggsektorns branscher. Byggplåttillverkaren Plannja representerar en av dem, metallindustrin. Plannja var också tidigt ute med sin bokning för Nordbygg 2020.

– Nordbygg är en viktig mässa som vi lägger mycket tid och energi på att genomföra. Därför vill vi försäkra oss om att få en riktigt bra plats, säger Ann-Katrin Ahlbäck, Marketing Manager Scandinavia.

Kontakt:

Peter Söderberg,Nordbyggs projektchef
peter.soderberg@stockholmsmassan.se
Tel.08-749 43 93