Pressmeddelande

Resurseffektivt och hållbart byggande på Nordbygg Talks i april 2021

Den 20–23 april är det dags för Nordbygg Talks att öppna upp sina digitala dörrar. Likt en språngbräda mot nästa fysiska mässa presenteras ett digitalt program på temat ”Resurseffektivt och hållbart byggande”. Det blir ett fyra dagar långt fullspäckat program där olika branschaktuella temaprogram kommer representeras för varje dag.

Snart är det dags för Nordbygg Talks att göra entré på skärmen. Den 20–23 april 2021 presenterar Stockholmsmässan ett digitalt program fullmatat med kunskap kring ”Resurseffektivt och hållbart byggande”. I väntan på Nordbygg 2022 kan vi se fram emot ett fyra dagar långt program där respektive dag representeras av ett branschaktuellt tema. Syfte är att i ett framåtlutat perspektiv förmedla kunskap, inspiration och insikter.

– Det är ett helt nytt digitalt koncept där vi erbjuder kortfattad och lättillgänglig kunskap gratis under temat ”Resurseffektivt och hållbart byggande”. Programmet kommer vara helt gratis och lättillgängligt för alla via webben, berättar Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg.

Renovering inleder Nordbygg Talks
Utifrån de valda temana kommer handplockade experter leverera nya insikter om de insatser som krävs och hur de ska genomföras, allt med målet att bygga mer resurseffektivt och hållbart. Det första temat att inleda Nordbygg Talks är renovering.

Renoveringsdagen kommer innehålla forskarkunskap som Nationellt Renoveringscentrum kommer att presentera. Centret består av forskare från olika universitet, högskolor och institut och har sin administration i Lund.

– Vi kommer bland annat presentera en arbetsmodell som kallas SIRen-processen. Om man följer den ökar förutsättningarna för bättre resultat, bättre process och bättre ekonomi, och det blir lättare att välja klimatsmarta alternativ, säger Dennis Johansson, forskare i installationsteknik vid Lunds universitet.

Stora renoveringar är komplexa, investeringstunga och påverkar både vår miljö och människors vardag. Därför är det viktigt att renoveringen genomförs så bra som möjligt vilket Nationellt Renoveringscentrum kommer dela sina kunskaper kring när Nordbygg Talks sätter igång i april.

Program för Nordbygg Talks 20-23 april 2021:

Tisdag: Renoveringsdagen, Programvärd Nationellt Renoveringscentrum.
Onsdag: Klimatsmart byggande, Programvärd Nordbygg med partners.
Torsdag: Innovation & nya affärsmodeller, Programvärd Nordbygg med partners.
Fredag: Arkitekturdagen, Programvärdar Tidskriften Arkitektur och SISAB.

Anmäl dig redan nu till Nordbygg Talks!