Pressmeddelande

Lär dig allt om framtidens energieffektiva byggnader

I en nära framtid kommer många byggnader att producera sin egen energi, småskaligt och miljövänligt framställd. På konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi den 22 oktober får du reda på hur detta går till, vilka möjligheter som finns och allt annat man måste veta som så kallad ”energi-prosument”, det vill säga en aktör som både producerar och konsumerar energi.

Att framtidssäkra effektbehovet, det vill säga att kunna styra och möta kommande effektbehov, är en strategiskt viktig fråga inom fastighetsförvaltning. Fastighetsägarens nya roll som energi-prosument skapar behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk.

Framtidsspaning Fastighetsenergi riktar sig till alla verksamma inom fastighetsbranschen som exempelvis fastighetsägare, förvaltare, beslutsfattare, byggherrar, installatörer och teknikkonsulter.Konferensen sätter fokus på fastigheter som samtidigt både använder och producerar energi. Den erbjuder ett smörgåsbord av möjligheter och nya tankesätt för att säkra fastighetens effektbehov, samt utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader.

Heldagskonferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med Installatörsföretagen och Aktea.
Tid: Tisdag 22 oktober kl 08.00 – kl 18.00
Plats: Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm.

Ur programmet:

  • Energi, effekt och egenproducerad energi – varför behöver vi tänka annorlunda och vilka möjligheter finns?
  • Möjligheter med byggnadsintegrerad energiproduktion och att dela energi.
  • Hur hanterar myndigheterna byggnadsknuten energiproduktion? Vilka regelverk behövs och vad görs för att förenkla?
  • Mätning, styrning och lagring för effektiv effekt- och energianvändning

Konferensens program vänder sig till den som vill utveckla moderna, mer energieffektiva byggnader med lägre driftskostnad. Deltagarna får kunskap om, och förståelse för, strategiska beslut kring energi, effekt och egen energiproduktion. De får med sig konkreta tips, idéer och erfarenheter som direkt kan omsättas i det egna fastighetsbeståndet, samt en god inblick i den teknikutveckling som står för dörren.

Parallellt med konferensen arrangeras en utställning med företag som erbjuder tjänster eller produkter som har bäring på byggnadsintegrerad energiproduktion och energisystem.