Utställningsförsäkring

Ett enkelt och mycket förmånligt försäkringsskydd som täcker hela ditt mässdeltagande.

Tillsammans med Länsförsäkringar SAK AB har vi marknadens bästa utställningsförsäkring. Den obligatoriska utställningsförsäkringen täcker upp till 225 000 kr i försäkringsvärde. Du kan enkelt med ett mail höja värdet mot en tilläggspremie på 0,4% av överstigande försäkringsvärde.

Utställningsförsäkringen gäller inom EU/EFTA och omfattar följande: (För försäkringstagare utanför EU/EFTA gäller försäkringen endast inom mässområdet.)

- Ditt gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inklusive lastning och lossning.
- Ditt gods är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen inklusive upp- och nedpackning.
- Dessutom har du ett bra skydd för personligt resgods samt för kostnader vid sjukdom och olycksfall.
- Självrisken är 1 000 kr per skade- och stöldtillfälle.
- Vid inbrott i och stöld ur egna fordon eller släp är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock lägst 5 000kr. Extrakostnader på grund av skada ingår upp till 10 % av försäkringsvärdet.
- Om du drabbas av skadeståndskrav för en sak eller personskada är du skyddad av en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar du har enligt skadeståndslagen.
- Försäkringen gäller för utställare, registrerade samutställare och representerade företag i montern.

Varför det är viktigt att du är rätt försäkrad?

Transport till och från ditt deltagande på Stockholmsmässan:

· Om ditt gods transporteras med en fristående transportör är godset inte försäkrat om det skadas under transporten.
· Om ditt gods skadas under transport med fristående transportör och om transportören är skyldig till skadan är ersättningen begränsad till 150 kronor per kilo inom Sverige. Om transportören inte anser sig skyldig till skadan utgår ingen ersättning alls.
· Om ditt gods transporteras med eget fordon och skadas gäller inte bilens försäkring för det skadade godset.
· Ditt gods kan försvinna/stjälas under transporten.

Under ditt mässdeltagande på Stockholmsmässan:

· Om material som du hyrt av Stockholmsmässan skadas är du enligt hyresavtalet ersättningsskyldig för den inträffade skadan.
· Ditt gods kan skadas, stjälas eller försvinna under utställningstiden.

Stockholmsmässans utställningsförsäkring är ett utmärkt sätt att vara rätt försäkrad och fungerar som ett bra komplement till din
eventuella företagsförsäkring!