Huvudentrén

Ledning och styrelse

Stockholmsmässan ägs av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare.

Ledningsgrupp
Christian Clemens, VD
Mathias Lindroth, CFO (Ekonomi- och finanschef)
Camilla Hållbro, CCO (Kommersiell chef)
Anette Ternström Andersson, COO (Operativ chef) 
 
Styrelse
Anna König Jerlmyr (ordförande)
Andreas Hatzigeorgiou (vice ordförande)
Karin Wanngård (ledamot)
Cecilia Brinck (ledamot)
Rasmus Jonlund (ledamot)
Thomas Ehrnström (ledamot)
Charlotte Erkhammar (ledamot)
Urban Edenström (ledamot)
Mats Torstendahl (ledamot)
Jan Odelstam (ledamot)
Peter Jönsson (suppleant)
Rana Nasrindotter (suppleant)
Christine Rydberg (suppleant)
Frida Berglund (arbetstagarledamot)
Michelle Hallangen (arbetstagarledamot)