Huvudentrén

Ledning och styrelse

Stockholmsmässan ägs av Stockholms stad.

Ledningsgrupp
Christian Clemens, VD
Mathias Lindroth, CFO (Ekonomi- och finanschef)
Camilla Hållbro, CCO (Kommersiell chef)
Anette Ternström Andersson, COO (Operativ chef) 
 
Styrelse

Sten Nordin (ordförande) (M)

Karin Wanngård (vice ordförande) (S)

Cecilia Brinck (ledamot) (M)

Rasmus Jonlund (ledamot) (L)

Thomas Ehrnström (ledamot) (V)

Peter Jönsson (ledamot) (M)

Arvid Vikman (ledamot) (S)

Alexandra Grimfors (suppleant) (M)

Christian Olofsson (suppleant) (KD)

Elisabeth Richter Hagert (suppleant) (V)

Erik Sarfors (suppleant) (C)

David Nilsson (suppleant) (MP)

Ingela Edlund (suppleant) (S)