Stockholmsmässans hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.

Sustainable Community

Genom vårt samhällsengagemang vill vi bidra till en bättre och mer hållbar omvärld. Läs mer »

Sustainable Environment

Stockholmsmässan är lättillgänglig med kollektivtrafik, vilket minskar användningen av bilar, taxibilar och bussar. Läs mer »

Sustainable Innovation

Vi uppmuntrar till en innovativ affärsmiljö och samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar. Läs mer »

Brundtlandrapporten, 1987

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."