Hallbarhetsfilmer vy stockholmsmassan

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.

Filmer: Hållbara tips för utställare

Här hittar du några tips från vår hållbarhetschef Linda Elmén om vad du bör tänka på när du ska ställa ut på Stockholmsmässan. Titta på filmerna här »

Våra fokusområden inom hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Läs mer om våra fokusområden här »