Net Zero Carbon

Net Zero Carbon Events

Stockholmsmässan har anslutit sig till Net Zero Carbon Events. 

Net Zero Carbon Events är ett nytt globalt branschinitiativ för att hantera klimatförändringar. Evenemangsindustrin har en särskild roll att spela för att hantera klimatförändringar eftersom vi erbjuder mötesplatser och marknadsplatser för att arbeta med lösningar på klimatkrisen.

- ”Vi ett ansvar att minimera vår påverkan på klimatförändringarna. Evenemangsindustrin är ett komplext nätverk av intressenter inklusive företag som är direkt involverade i att leverera evenemang, till exempel arenor, evenemangsarrangörer, utställare och deras leverantörer som bland annat tillhandahåller utrustning och skyltar på plats. Att ta itu med koldioxidutsläppen i hela värdekedjan är komplicerat och utmanande, och många delar av ett evenemang (som transport och hotellvistelser) är inte direkt under kontroll av oss som arrangerar ett evenemang. Därför måste vi först definiera ansvar och omfattning för att evenemangsindustrin ska bli noll. Vi tror på samverkan för att lyckas med detta.” Säger Linda Elmén, Hållbarhetschef på Stockholmsmässan.

Det inledande målet för detta initiativ är att samarbeta och främja skapandet av ett netto -nollöfte för evenemangsindustrin. Mer information om Net Zero Carbon Events: Net Zero Carbon Events | Net Zero Carbon Events

Stockholmsmässan är första mässanläggning i Norden att gå med i detta initiativ. Stockholmsmässan är certifierade enligt ISO 20121-hållbarhet vid event, och har sedan tidigare som mål att ta fram en plan för fossilfri – och klimatpositivverksamhet. Detta arbete har påbörjats.