Stockholmsmässan - Vi ses säkert

Vi behöver säkra mötesplatser i osäkra tider

Att träffa andra människor är det roligaste vi vet. Vilket det inte blir mycket av i dessa tider, tider som just nu ställer krav på både individ och kollektiv.  Vi är övertygande om att vi kan träffas, bara vi tillsammans tar hand om varandra och håller avstånd. Med hjälp av en rad nya säkerhetsrutiner och en väl genomarbetad plan kan vi öppna upp vår mötesplats. Sakta och säkert driva och återstarta Sveriges ekonomi. 

Vägen till och från anläggningen

Vi erbjuder många parkeringsplatser samt anpassar våra öppettider för att undvika rusningstrafik.

Läs mer

Entré och registrering

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att öka säkerheten samt skapa ett smidigt flöde och trygg upplevelse.

Läs mer

Vi håller avstånd

Med stora ytor, bästa möjliga säkerhetsåtgärder och fastställda flödeskoncept finns det utmärkta förutsättningar att hålla avstånd.

Läs mer

Vi undviker köer och trängsel

Vi har lång erfarenhet av arrangemang på Stockholmsmässan och kan varje events unika flöden. Vi kommer därför att säkerställa och optimera våra besökarflöden på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Kommunikation och information

Innan vi öppnar eventet kommer våra medarbetare genomgått relevant utbildning.

Läs mer

Rengöring och desinfektion

Att hålla anläggningen ren är alltid viktigt för oss. Nu har vi bland annat infört regelbunden extrastädning, extra handtvättsmöjligheter och handsprit.

Läs mer

Mat och dryck

Vår samarbetspartner Mässrestauranger följer myndigheternas rekommendationer och följer besöksnäringens förtydliganden, Safe to visit.

Läs mer

Så arbetar vi

En sammanställning av våra arbetsmetoder finns tillgänglig för er trygghet.

Läs mer
Stockholmsmässan säkerhet 2020

Fakta

Vi har den senaste tiden arbetat igenom och höjt våra krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär.  Vi utgår från den svenska strategin, Vi håller avstånd … och vi förväntar oss att individen tar sitt ansvar. Vi följer Folkhälsomyndighetens Grundförfattning HSLF-FS 2020:12 och rekommendationer för verksamheter samt följer löpande Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Vår branschorganisation UFI The Global Association of the Exhibition Industry har tagit fram riktlinjer avseende säkra event som vi följer och nu arbetar med att implementera utifrån Stockholmsmässans förutsättningar och de rekommendationer som gäller.